Trenčiansky hrad


 

Kódy pre integráciu na weby

Iframe HTML5 prehrávač:

<iframe width=“720″ height=“425″ frameBorder=“0″ scrolling=“no“ style=“width:720px; height:425px;“ src=“http://live.radionet.sk/tnhrad/index.html““ seamless=’seamless‘ allowfullscreen=“true“ webkitallowfullscreen=“true“ mozallowfullscreen=“true“ ></iframe>

 

Prevádzkuje: coffeesheep
Server: TSSGROUP (SK)