Temešská skala


Statický obrázok

Kódy pre integráciu na weby

Stream pre VLC player:

rtsp://stream.radiointernet.sk:1935/commercial/RADIONET4.stream

Iframe HTML5 prehrávač:

<iframe width=“720″ height=“425″ frameBorder=“0″ scrolling=“no“ style=“width:720px; height:425px;“ src=“http://live.radionet.sk/index.html““ seamless=’seamless‘ allowfullscreen=“true“ webkitallowfullscreen=“true“ mozallowfullscreen=“true“ ></iframe>

Statický obrázok:

http://lutov.radionet.sk/phpmyadmin/temes.jpeg

Prevádzkuje: RadioNET.sk
Server: streamHOSTING.sk (SK)