Temešská skala

Statický obrázok

Živá webkamera nasmerovaná na Temešskú skalu v okrese Prievidza. Kamera je umiestnená na stožiari poskytovateľa internetu LukraNet a sníma obec v vyššej výšky. Dostupná je 24/7 formou videostreamu a obrázku s aktualizáciou každú minútu.

Kódy pre integráciu na weby

Stream pre VLC player je:

rtsp://stream2.radiointernet.sk:1935/commercial/RADIONET5.stream

Iframe HTML5 prehrávač:

<iframe width=“720″ height=“425″ frameBorder=“0″ scrolling=“no“ style=“width:720px; height:425px;“ src=“http://live.radionet.sk/temes/index.html“ seamless=’seamless‘ allowfullscreen=“true“ webkitallowfullscreen=“true“ mozallowfullscreen=“true“ ></iframe>

Statický obrázok:

http://lutov.radionet.sk/phpmyadmin/temes.jpeg

Prevádzkuje: Lukranet.sk
Server: streamHOSTING.sk (SK)